Czym jest Ostateczny Sąd Boży i jak będzie wyglądać Dzień Sądu Ostatecznego

Czym jest Ostateczny Sąd Boży i jak będzie wyglądać Dzień Sądu Ostatecznego

Biblia odnosi się do Dnia Sądu jako do czasu, kiedy wszyscy będziemy sądzeni przez Chrystusa za nasze postępowanie na ziemi.

Biblia oznajmia, że ​​Bóg ustalił już dzień, w którym zamierza sądzić zamieszkujących ziemię ludzi. W tym dniu, znanym również jako Sąd Ostateczny, Jezus – Syn Boży, osądzi żywych i umarłych, zanim zniszczy stare niebo i ziemię, które są zepsute przez grzech.

Grzech można zdefiniować jako wszystko, co sprzeciwia się woli i prawu Boga. Zaangażowanie się w grzech oznacza nieposłuszeństwo lub nadużycie Jego praw. A to dlatego, że pragnienie grzechu tkwi w ludzkiej naturze. Ludzkość jest zepsuta i poniekąd kierowana przez niemoralne skłonności, które żyją we wszystkich osobach. Jest to konsekwencja grzechu popełnionego przez Adama i Ewę. Przed stworzeniem nowego nieba i ziemi Bóg musi usunąć wszystko, co mogło spowodować grzech.

Jezus Chrystus będzie działać jako ręka sprawiedliwości Sądu Ostatecznego. Natomiast wszyscy sceptycy zostaną osądzeni przez Chrystusa, stojąc przed wielkim białym tronem. I poniosą oni karę zgodnie z popełnionymi czynami. Biblia bardzo wyraźnie mówi, że sceptycy sami szykują zemstę na sobie samych, a Bóg każdej osobie odpłaci tym samym, co uczyniła. Na sądzie ostatecznym los złych i niewierzących będzie pod kontrolą wszechmocnego Boga, który oceni każdego według statusu ich duszy.

Jak zostaniemy osądzeni w dniu Sądu Ostatecznego?

Pismo Święte oświadcza, że ​​Jezus Chrystus będzie sądził każdą osobę, jaka kiedykolwiek żyła na tym świecie. A osoby, które odrzucają Jego ofertę zbawienia, staną w obliczu sądu przed białym tronem — ostatnim przystankiem niewierzących przed wiecznym wygnaniem z Raju. Wierzący również staną przed Jezusem, dzięki czemu w końcu uzyskają pełne zrozumienie Jego łaski.

W Liście do Koryntian Paweł mówi, że Jezus ujawni motywy ukryte w sercach wierzących. Niektóre osoby wpadły w błędne przekonanie, że ich grzechy będą widoczne dla wszystkich. Jednak Biblia w żaden sposób nie popiera tego poglądu.

Jezus ujawni prawdziwą naturę serca osoby wierzącej. A każdy buntowniczy czyn, niewłaściwa postawa i ostre słowo zostaną poddane przeglądowi. Kiedy Biblia mówi, że Jezus otrze łzy z naszych oczu, odnosi się to do właśnie do tego dnia. Ludzie staną w obecności świętego Zbawiciela, rozpaczając nad tym, jak nie zasługują na Jego ofiarę. Aczkolwiek smutek potrwa tylko chwilę, ponieważ za nim nadejdzie ogromna radość z otrzymania przebaczenia i życia. Sąd Chrystusa nie jest karą, ale przypomnieniem, że jesteśmy ułaskawieni. W końcu w pełni uświadomimy sobie głębię i szerokość Jego łaski.

Wierzący nie muszą się pochylać ani zwieszać głowy podczas sądu. Pokuta też już nie będzie miała żadnego znaczenia, ponieważ czas na nią już minął. Ludzie staną przed Bogiem opatuleni sprawiedliwością Chrystusa i z wybaczonymi grzechami. I wreszcie świat zrozumie, jak wielka jest miłość Boga do człowieka.

Jeżeli nie wiesz, tutaj możesz dowiedzieć się, dlaczego wyznajemy grzechy w konfesjonale.