Dlaczego wyznajemy grzechy księdzu?

Dlaczego wyznajemy grzechy księdzu?

Sakrament pokuty i pojednania jest wielkim darem współczucia i miłosierdzia Boga, który jako jedyny może odpuszczać grzechy. Jezus powierzył Kościołowi władzę odpuszczania grzechów, mówiąc „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. (J 20,23). Widząc to w ten sposób, uświadamiamy sobie wspaniałość tego sakramentu, który jest wspaniałym darem od Boga.

Prawda jest taka, że wszyscy grzeszymy. A ten sakrament daje nam szczególną okazję, aby wymazać nasze winy, rozgrzeszyć nas z naszych grzechów i zacząć od nowa. Przynosi to wielką ulgę grzesznikowi.

Kiedy jesteśmy zakłopotani po zrobieniu czegoś złego, sakrament pokuty i pojednania daje nam pewność, że nasze grzechy zostaną przebaczone, jeśli będziemy żałować i postanowimy lepiej się zachowywać w przyszłości. Czy w całym naszym życiu możemy gdzieś indziej otrzymać takie zapewnienie? Nie otrzymamy go od psychiatry, doradcy ani przyjaciela, tylko od Boga – poprzez posługę kapłana-spowiednika.

Bóg odpuszcza grzechy za pośrednictwem księdza

To naturalne, że martwimy się odsłoną naszych najgłębszych sekretów drugiej osobie, zwłaszcza obcej. Jednak tak właśnie robimy, kiedy idziemy do spowiedzi. Warto pamiętać, że naprawdę oddajemy duszę Bogu. A kapłan jest tylko przedstawicielem i posłańcem Boga.

Sakrament pokuty i pojednania różni się od wyznawania naszej winy przyjacielowi lub psychologowi. Pozytywne postrzeganie tego sakramentu pomaga nam lepiej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego katolicy przychodzą do spowiedzi.

Kapłan, gdy przebacza grzech człowieka, jest obliczem miłosierdzia Bożego i przedstawicielem wspólnoty. Jest pośrednikiem Bożego miłosierdzia i przebaczenia.

W swojej mądrości Jezus dał nam ten sakrament miłosierdzia, aby zapewnić grzeszników, że Bóg ich kocha i przebacza, gdy tego naprawdę żałują. Czy możemy sobie wyobrazić większe świadectwo miłosierdzia Bożego niż sakrament pojednania?

Dowiedz się także, czy grzechem jest uprawianie hazardu.