Co to jest kerygmat? Z ilu zasad się składa?

Co to jest kerygmat? Z ilu zasad się składa?

Kerygmat jest jednym z najważniejszych pojęć w religii katolickiej. Dzięki niemu możliwe jest opiewanie i rozgłaszanie wiary w Boga. Kerygmat wiąże się także z 6 zasadami i konkretnymi działaniami.

Kerygmat jest publicznym ogłaszaniem wiary w Boga, Jezusa Chrystusa, jego męki na krzyżu a następnie zmartwychwstania. Sama jego nazwa wiąże się właśnie z rozgłaszaniem. Słowo kerygmat pochodzi bowiem z greki i oznacza ogłaszanie, proklamację. Kerygmat wiąże się z 6 zasadami.

Miłość Boża

Ta zasada uświadamia, że Bóg kocha każdego człowieka, ponieważ to właśnie człowiek jest najważniejszą istotą, którą stworzył. Jest to miłość bezwarunkowa. Bóg kocha człowieka bez względu na to, czego dokonał w swoim życiu.

Grzech

Każdy człowiek jest grzeszny – wynika to z jego wolnej woli. Człowiek może zadecydować w dowolny sposób o swoim zachowaniu. W ten sposób może także zadecydować o występku. Jednocześnie jednak grzech może oddzielać człowieka od Boga.

Jezus Chrystus

Jezus Chrystus jest Panem wszystkich ludzi. Nie jest to jednak Pan okrutny, chcący zniewolić ludzi. Wręcz przeciwnie. Przyciąga ludzi swoim dobrem

Jezus Chrystus głosił swoje nauki, przyciągając rzesze uczniów – w tym 12 apostołów. Następnie został pojmany i ukrzyżowany – jak pospolity przestępca. Następnie został pogrzebany, a po 3 dniach zmartwychwstał.

Kerygmat jest podwaliną wiary katolickiej

Zbawienie

Dzięki Jezusowi Chrystusowi i jego męczenna śmierć na krzyżu sprawia, że możliwe jest odkupienie naszych grzechów. Zbawienie oznacza uwolnienie się od grzechów i całego zła. Zbawienie jest darem – nie musimy spełniać żadnych warunków, aby zostać zbawionymi. Jedynie musimy chcieć otrzymać zbawienie.

Duch Święty

Duch Święty prowadzi nas do poznania i tym samym życia w prawdzie – tej, kurą objawił nam Jezus Chrystus. Jego zadaniem jest też przypominanie nam tego, co głosił Jezus Chrystus. Duch Święty zstąpił na apostołów w pięćdziesiątnicę po zmartwychwstaniu Jezusa. Każdy z nas otrzymuje jego dary w dniu bierzmowania.

Wspólnota

Jednym z najważniejszych przejawów katolicyzmu jest wspólnota – Kościół. To w jego ramach każdy z nas może przeżywać wiarę, dzielić się nią, wyjaśniać i opiewać. To właśnie wspólnota jest miejscem najważniejszych chwili – eucharystii i sakramentów.  Jednocześnie życie we wspólnocie to także pewna odpowiedzialność i służba. W ramach wspólnoty czekają nas pewne obowiązki. Dzięki nim stajemy się lepszymi chrześcijanami, ponieważ możemy doświadczyć wiary np. w miłości bliźniego.