Ewangelia – co to jest? Co nam przekazuje?

Ewangelia – co to jest? Co nam przekazuje?

Ewangelia niejednokrotnie jest utożsamiana z Biblią lub wręcz te dwa pojęcia są traktowane wymiennie. Tymczasem nie są to pojęcia tożsame.

Ewangelia pochodzi od greckiego słowa „ewangelion” i oznacza dobrą nowinę. Dobrą nowiną jest nadejście Jezusa Chrystusa.  W Biblii jest także zapowiedzią zbawienia.

Dobra Nowina została w Biblii przekazana przez czterech Ewangelistów:

  • Marka
  • Mateusza
  • Łukasza
  • Jana

O czym mówi Ewangelia?

Ewangelia opowiada o życiu Jezusa Chrystusa. Rozpoczyna się w momencie zwiastowania Maryi Pannie. Następnie dowiadujemy się więcej – poznajemy jego działalność i cuda. Co ważne, Dobra Nowina przekazuje wszystkie nauki Jezusa, oraz wskazuje, jak przyciągnął do siebie rzesze ludzi.

Ewangelia jest także zapisem ostatnich chwil zbawiciela. Pokazuje ona, w jaki sposób Jezus został zdradzony i postawiony przed Piłatem. Pokazane jest także, jak zniósł upokorzenie podczas Drogi Krzyżowej, a następnie samo ukrzyżowanie. I tutaj mogłoby się wydawać, że jest to koniec. Tymczasem najważniejsze wydarzenie ma miejsce po śmierci Chrystusa. Jest to Zmartwychwstanie.

Ewangelia pokazuje żywot Jezusa, ale też coś więcej

Jakie przesłanie niesie Ewangelia?

Ewangelia niesie za sobie wiele znaczeń i przesłań. Tak jak nauki Jezusa Chrystusa. Jednak jednym z najważniejszych z nich jest miłość. Dobra Nowina pokazuje, jak bardzo Bóg kocha człowieka – nierzadko słabego i grzesznego. By jednak go wybawić, poświęca się dla niego na krzyżu. Tym samym pokazuje też, jak ważne jest zbawienie – czyli właśnie wybawienie od grzechu.

To właśnie w Ewangelii pojawiło się przykazanie miłości – przekazane przez Jezusa. Głosi ono: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Pokazuje ono, że ważna jest nie tylko miłość Boga do człowieka, ale także miłość człowieka do Boga oraz innych ludzi. Jezus wskazywał, że wobec Boga wszyscy są równi – nawet grzesznicy.