Jakie są symbole wiary chrześcijańskiej?

Jakie są symbole wiary chrześcijańskiej?

Krzyż, ryba, korona cierniowa, ale także biała gołębica. To symbole wiary chrześcijańskiej. Co warto o nich wiedzieć?

Korona cierniowa

Korona z cierni została nałożona Jezusowi Chrystusowi podczas drogi jego drogi na Golgotę. Miała być to prześmiewcze ukoronowanie go na króla Żydów. Tymczasem zyskała ona ważną symbolikę. Jest ona symbolem męki i cierpienia Chrystusa.

Krzyż

Jezus został ukrzyżowany, stąd krzyż musiał zająć ważne miejsce pośród symboliki chrześcijańskiej. Tymczasem stało się tak dopiero w II-III. Obecnie to symbol nie tylko chrześcijański, ale zasadniczo symbol wiary katolickiej.

Krzyż z przybitą postacią Chrystusa to krucyfiks. Można go spotkać m.in. w każdej świątyni nad ołtarzem.

W symbolice chrześcijańskiej możemy spotkać także odwrócony krzyż. To tzw. krzyż świętego Piotra. Ten został ukrzyżowany w pozycji odwrotnej, gdyż uważał, że niej godzien umierać tak samo, jak Jezus. Stąd nietypowy – bo odwrócony – kształt krzyża Św. Piotra.

Ryba (ichtys)

Ryba jest bardzo ważnym symbolem w chrześcijaństwie. Apostołowie byli rybakami. Podczas postu jada się ryby. Ryba w końcu jest symbolem samego Jezusa Chrystusa.

Starogrecki ichtys (ΙΧΘΥΣ) to akrostych – słowo utworzone z kolejnych liter zdania. W tym przypadku jest to zdanie: ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ – Jezus Chrystus Boga Syn Zbawiciel.

Chi Rho

Symbole wiary chrześcijańskiej to często symbole samego Jezusa Chrystusa. To jeden z najstarszych chrystogramów – symbolu Jezusa Chrystusa w postaci monogramu lub ligatury. Chi Rho jest właśnie ligaturą, czyli połączeniem dwóch greckich liter. W tym przypadku są to litery X i P. W języku greckim są one pierwszymi literami słowa Chrystus. Symbol ten można do sziś spotkać w wielu miejscach np. na szatach liturgicznych.

Chleb i wino

Podczas każdej mszy symbolicznie pojawia się wino i chleb. Pierwsze oznacza krew Jezusa przelaną na krzyżu. Chleb zaś jest jego ciałem. Podczas każdej mszy dochodzi do przemiany  (transsubstancji) chleba i wina w ciało i krew Jezusa. Jezus dzielił się także winem i chlebem z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy, ustanawiając tym samym Eucharystię.