Jak długo trwa Wielki Post 2021? Co warto o nim wiedzieć?

Jak długo trwa Wielki Post 2021? Co warto o nim wiedzieć?

Co roku, pomiędzy Środą Popielcową a Wielkim Piątkiem trwa Wielki Post. Dlaczego się odbywa i jaką ma symbolikę?

Wielki Post to okres wielkiej pokuty w Kościele Katolickim. W trym czasie przygotowujemy się do najważniejszego święta roku liturgicznym – Wielkanocy, która jest pamiątką Zmartwychwstania Pańskiego.

Jak długo trwa Wielki Post 2021?

Wielki Post rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową, a kończy w Wielki Piątek. W roku 2021 Post rozpoczął się w środę 17 lutego, a zakończy się w sobotę 3 kwietnia. W założeniu powinien trwać nie krócej, niż 40 dni. Jak długo trwa Wielki Post 2021? W tym roku będzie to dokładnie 43 dni.

Dlaczego trwa to tyle dni?

Wielki Post trwa tak długo, ponieważ ma być przygotowaniem do najważniejszego święta w Kościele Katolickim – Wielkanocy. Ma być oczyszczeniem duchowym. Wielki Post kojarzy się głównie z pewnymi wyrzeczeniami, głównie z odmawianiem sobie pewnych pokarmów, w tym mięsa. W tym okresie najważniejsze jest jednak dokonanie pokuty. Należy poznać swoje grzechy, wyznać je, żałować za nie i dokonać poprawy.

Jak długo trwa Wielki Post 2021? Zawsze trwa więcej, niż 40 dni

Skąd 40 dni, a nie mniej lub więcej? Wynika to z symboliki liczby 40. Niejednokrotnie w Biblii łączy się z oczyszczeniem. Jezus Chrystus pościł na pustyni 40 dni i opierał się zakusom samego szatana. 40 dni Mojżesz przebywał też na górze Synaj, a Izraelici, którzy mu towarzyszyli błąkali się przez aż 40 lat.

Nie zawsze jednak Wielki Post trwał 40 dni. Początkowo post przed Wielką Sobotą trwał jedynie 40 godzin. Dopiero w VI wieku wprowadzono post 40-dniowy.

Dlaczego Wielki Post nie jest stały?

Wielkanoc, a co za tym idzie również Wielki Post, jest świętem ruchomym. Wynika to ze skąpości biblijnego przekazu, oraz przełożenia dat żydowskich na kalendarz księżycowy. Pismo Święte wskazuje, że Jezus został ukrzyżowany w piątek, trzy dni przed świętem Paschy. Wydaje się, że to całkiem precyzyjna data. Tymczasem Paschę obchodzi się podczas pierwszej wiosennej pełni księżyca. W zależności od fazy księżyca, Wielkanoc może rozpocząć się najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia.