Jakie są rodzaje modlitwy?

Jakie są rodzaje modlitwy?

Wielu z nas modli się w różnych okolicznościach – czasami o zdrowie bliskich, czasami w ramach dziękczynienia. Religia katolicka zna wiele rodzajów modlitw i okoliczności, w których możemy się modlić.

Modlitwa uwielbienia

Modlitwa ta wyraża uwielbienie Boga. Podczas tej modlitwy pokazujemy, jak Bóg jest ważny w naszym życiu. Tym samym też kształtujemy swoją postawę wobec niego. Poprzez tę modlitwę pokazujemy nie tylko uwielbienie wobec Boga, ale też wobec dzieła stworzenia – całego świata. Jednocześnie wykazujemy radość z jego darów, ale także pokorę. Jesteśmy przecież tylko jednym z wielu elementów stworzonego przez Boga świata.

Modlitwa dziękczynna

Jest to modlitwa wyrażająca wdzięczność Bogu. Poprzez tę modlitwę możemy podziękować za za to mamy od Boga i jak jesteśmy tego świadomi.. Nie chodzi tu jednak tylko o to, co mamy indywidualnie w życiu np. cudowną rodzinę. W modlitwie dziękczynnej warto też zwrócić uwagę na to, co Bóg daje nam od siebie każdego dnia – przede wszystkim w warstwie wartości. Pokazujemy np. jak bardzo ważna jest dla nas boska miłość i dobro wiążące się z nią.

Modlitwa przebłagalna

W tej modlitwie pokazujemy, że jesteśmy świadomi swoich grzechów i słabości. Jednocześnie jednak pokazujemy też, że pragniemy się zmienić i wciąż szukać drogi do Boga. W ten sposób nieraz pokazujemy, jak bardzo jesteśmy skruszeni. Poprzez tę modlitwę pokazujemy Bogu, jak bardzo pragniemy jego miłości.

Modlitwa prośby

Tę modlitwę nieraz odmawiamy w niezwykle trudnych chwilach życia, np. w chorobie bliskich. W ten sposób możemy prosić np. o cud lub boską interwencję. Nie jest to jednak jedyny rodzaj próśb, jakie możemy zanosić. Niekiedy możemy prosić także o przebaczenie- gdy zwiedzie nas pokusa. Tutaj więc modlitwa prośby przypomina nieco modlitwę przebłagalną. W każdej modlitwie prośby stajemy przed Bogiem pełni pokory, ale także ufności. W ten sposób pokazujemy, iż zawierzamy mu i wierzymy w jego mądrość.