Czym jest i skąd wywodzi się kolęda?

Czym jest i skąd wywodzi się kolęda?

W Polsce niemal od zawsze co roku wszystkich domowników odwiedzają kolędnicy. Mowa tutaj zarówno o księżach, jak i młodych osobach, które maszerują od domu do domu z szopką i nucą znane wszystkim pieśni religijne. Jednak jaka jest dokładna geneza kolęd oraz jakie z nich są najpopularniejsze w Polsce?

Kilka słów o kolędach

Z definicji kolęda jest to pieśń religijna wykonywana w okresie świąt Bożego Narodzenia. Pogodna, radosna treść o łagodnej melodyjnej linii. Wykonywana w wielu domach w świąteczne dni, głównie podczas Wigilii i następujących po niej dniach. W kościołach początkiem śpiewania kolęd jest msza zwana Pasterką i zwyczaj ten trwa do pierwszych dni lutego. To właśnie w nocy dnia Bożego Narodzenia spotykają się wszyscy wierzący w Kościołach na całym świecie i radują się z powodu przyjścia Jezusa na świat.

Historia kolęd na świecie i w Polsce

Za twórcę pierwszej kolędy uważa się św. Franciszka z Asyżu. Natomiast najstarszą polską kolędą jest pochodząca z 1424 roku „Zdrów bądź, królu anielski” . Do najpopularniejszych zalicza się kolędę „Cicha noc”, powstała na początku XIX wieku, przetłumaczona na 300 języków rozbrzmiewa w tym samym czasie w różnych zakątkach świata. Kolędy w swej treści nawiązują ściśle do religijnych obrzędów, opisując narodziny Jezusa. We współczesnym świecie wiele osób uznaje za kolędy utwory o tematyce świątecznej, lecz pozbawione religijnej treści.

Warto dodać jeszcze kilka słów o pastorałkach. Z definicji pastorałki to pieśni, które w swej treści nawiązują do świąt, lecz opowiadają najczęściej o życiu. Warto wiedzieć również, że w historii Polski kolędy wielokrotnie odgrywały ważną jednoczącą rolę, zwłaszcza w okresie zaborów czy wojen. Stąd też Polacy bardzo chętnie obchodzą Święta Bożego Narodzenia, śpiewając zawsze przy stole wigilijnym najpiękniejsze kolędy w języku polskim.