Cztery podstawowe formy modlitwy w kościele katolickim

Cztery podstawowe formy modlitwy w kościele katolickim

Istnieją cztery podstawowe modlitwy, na które składają się modlitwa o błogosławieństwo i adorację, modlitwa błagalna, modlitwa wstawiennicza i modlitwa dziękczynienia. Zaraz opiszemy każdą z nich.

Modlitwa o błogosławieństwo i adorację

W tej modlitwie wyrażamy chwałę i cześć Bogu. Wielbimy Boga za ofiarowanie nam życia, za cud i piękno naszego świata oraz za wszystkie liczne błogosławieństwa, którymi się cieszymy. Otwieramy się, by chwalić Boga za wszystkie cuda stworzenia. Ta forma modlitwy zachęca do ekspresji cielesnej, takiej jak stanie z podniesionymi rękami lub taniec.

Modlitwa błagalna

Jest to prawdopodobnie najbardziej znana forma modlitwy. Często uczymy się, aby prosić Boga o rzeczy, których potrzebujemy. Jednak proszenie i modlenie się o to wszystko niekoniecznie są tym samym. Kiedy modlimy się naszymi prośbami, prosimy Boga, który bardzo nas kocha, o coś, co uważamy za dobre — dla nas lub dla innych.

Stosując tę ​​formę modlitwy, pamiętamy zarówno o potrzebach innych, jak i własnych. Jesteśmy świadomi, że Bóg chce, abyśmy wnosili nasze problemy i zmartwienia w modlitwie, wiedząc, że zawsze te modlitwy usłyszy i nam na nie odpowie. Bóg może odpowiedzieć na nasze modlitwy w inny sposób i w innym czasie, niż oczekujemy. Aczkolwiek zawsze da nam to, czego potrzebujemy.

Modlitwy błagalne przypominają nam, że Bóg oczekuje od nas troski o siebie nawzajem i całe Jego stworzenie. Możemy modlić się o zwyczajne doświadczenia życiowe – za ludzi chorych, za kogoś, kto potrzebuje pracy, o pomoc w szkolne, o bezpieczną podróż itd. Modlimy się też o pokój w naszych rodzinach i na świecie. W modlitwie błagalnej możemy również wyrazić nasz smutek i żal do Boga.

Zobacz też, co do powiedzenia na temat modlitwy ma Ewangelicki Dom Modlitwy w Czechowicach.

Modlitwa wstawiennicza

Ta forma modlitwy to modlitwa za inne osoby i może być źródłem błogosławieństwa zarówno dla tych osób, jak i dla Kościoła oraz całego świata. Z racji tego, iż wiemy, że Matka Boża i święci wstawiają się za nami przed Bogiem, Kościół zachęca nas do modlitwy, która powinna być skierowana właśnie do nich. A więc jest to modlitwa o ich wstawiennictwo. Taka modlitwa może dać nam wielką siłę i odwagę, a przy okazji wielki spokój ducha i serca.

Modlitwa dziękczynienia

Ta forma modlitwy pomaga nam w byciu wdzięcznymi za wiele Bożych błogosławieństw, duchowych i doczesnych. Ponadto, pomaga nam rozpoznać i docenić wszystkie dobre rzeczy, jakie daje nam Bóg. Warto przeznaczyć trochę czasu na chwałę i dziękczynienie Bogu za Jego dary, takie jak dar życia, dar naszych rodzin i przyjaciół, dar jedzenia, dar ubrania, czy dar schronienia, a także wszystkie inne dary, jakie często przyjmujemy za pewnik. Tym sposobem będziemy mogli łatwiej ukształtować prawdziwego ducha wdzięczności.

Jak się modlić

Powinniśmy znaleźć spokojne miejsce i czas. Modlitwy można odprawiać wszędzie, ale dobrze jest mieć miejsce, które sprzyja naszemu odprężeniu i skupieniu uwagi na Bogu. A jeśli nie mamy czasu na modlitwę, bo ciągle jesteśmy w pośpiechu, wówczas warto nieco nad tym popracować i uczynić ją częścią naszej dziennej rutyny.

Następnie warto się uspokoić i wyciszyć, a do tego odstawić na bok wszystkie rozpraszacze. Ważne jest, aby podczas modlitwy być zrelaksowanym i zachować wygodną postawę.

Należy zauważyć, że nie ma „właściwego” sposobu modlitwy. Możemy używać formalnych modlitw albo rozmawiać z Bogiem, mówiąc, co czujemy. Albo możemy połączyć wszystko ze sobą. Warto eksperymentować ze stylami i formami modlitwy. A to dlatego, że modlitwa to ciągła, rozwijająca się relacja z Bogiem.

I poświęćmy też trochę czasu na słuchanie. Bóg przemawia do nas w modlitwie, ale musimy słuchać sercem. Bądźmy też otwarci na to, co mówi nam Bóg, a nie tylko na to, co chcemy lub oczekujemy usłyszeć.

Podczas modlitwy dobrze jest wziąć też pod uwagę korzystanie z Biblii i prowadzenie własnego dziennika modlitwy.