Spowiedź święta. Jak przebiega?

Spowiedź święta. Jak przebiega?

Spowiedź święta kojarzy się przede wszystkim z wizytą w konfesjonale. Tymczasem jest to sakrament, który daleko wykracza poza konfesjonał i ma głębokie znaczenie.

Przygotowanie do spowiedzi – rachunek sumienia

Przed przystąpieniem do spowiedzi należy przeprowadzić rachunek sumienia. Przy rachunku sumienia najważniejsze jest przypomnienie sobie wszystkich grzechów, czy zdanie sobie sprawy ze złych uczynków. W przygotowaniu mogą pomóc takie listy biblijne jak:

  • Kazanie na Górze
  • Pouczenia apostolskie

Spowiedź święta w konfesjonale

Spowiedź święta to wyznanie grzechów. Najczęściej odbywa się ono w konfesjonale, przed mszą świętą. Nie jest to jednak konieczne. Spowiedź święta może odbyć się w niemal dowolnych okolicznościach, chociaż należy zadbać o indywidualny, wręcz intymny charakter sakramentu.

Przed rozpoczęciem właściwej spowiedzi należy się przeżegnać i wskazać, kiedy odbyła się ostatnia spowiedź. Następnie odbywa się wyznanie grzechów. Po wyznaniu należy wyznać żal za grzechy – to najważniejszy element spowiedzi. Żal pomaga także w uwolnieniu się od grzechu i spojrzenie na siebie i swoje życie z innej – lepszej – pespektywy. Sama spowiedź i żal za grzechy przybliżają nas do Boga i odnawia przymierze z nim.

Po wyznaniu grzechów i okazaniu żalu za nie możliwe jest odpuszczenie ich. Po tym sakramencie możliwe jest przystąpienie do komunii świętej.

Zadośćuczynienie

Aby spowiedź i żal za grzechy były pełne, konieczne jest zadośćuczynię nie. To próba naprawienia szkód, które się wyrządziło. To, co należy zrobić, zależy od uczynków, które dokonaliśmy. W niektórych przypadkach mogą to być przeprosiny albo pomoc, a w niektórych konkretne, czasem trudne działania. Konieczne jest więc zastanowienie się, co w danej sytuacji jest najlepsze.

Konieczne jest także wykonanie także pokuty, którą zadaje spowiednik. Mogą to być różne działania, przypominające zadania. Czasem to może być modlitwa, a w innych przypadkach nawet służba komuś, wyrzeczenie się czy nawet cierpienie.

Jeden komentarz o “Spowiedź święta. Jak przebiega?

  1. Według mnie, najważniejsza nie jest formułka spowiedzi, ale prawdziwe intencje oczyszczenia się z grzechów.

Comments are closed.