Co to są prawdy wiary? Jakie jest ich wyjaśnienie?

Co to są prawdy wiary? Jakie jest ich wyjaśnienie?

Prawdy wiary pokazują najważniejsze punkty wiary i przekazują, czym wiara katolicka jest.

Jest jeden Bóg

Wiara katolicka jest religią monoteistyczną, co oznacza wiarę w jednego Boga. Wiara w inne kulty, zwłaszcza pogańskie i politeistyczne są zakazane. Nie powinno się także odbywać żadnych praktyk związanych z magią i wróżbiarstwem, np. stawianie i odczytywanie horoskopów. Jest to jeden z grzechów.

Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze

Bóg ocenia każdego z nas po śmierci. Będzie także sędzią przy Sądzie Ostatecznym. Bóg jest nieomylny i jednocześnie sprawiedliwy. Za dobre uczynki każda dusza wynagradzana jest życiem wiecznym w raju, a zła – życiem w piekle.  Każdy z boskich wyroków jest ostateczny, co oznacza, że jest on niezmienny.

Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

Bóg jest jedyny, składa się jednak z trzech Osób Boskich. Każda z nich ma tę samą naturę , substancję i godność, a co najważniejsze – są doskonale równe. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty mają takie same zadania i spełniają tę samo rolę w życiu ludzi.

Syn Boży stał się człowiekiem, umarł za krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia

Jezus Chrystus posiada podwójną naturę – jest jednocześnie człowiekiem i Bogiem. Przez to mógł umrzeć na krzyżu. Jednak jego śmierć ma istotną rolę – poprzez własne cierpienie mógł odkupić wszystkie grzechy całej ludzkości.

Dusza ludzka jest nieśmiertelna

Każdy człowiek posiada duszę – wewnętrzny, niematerialny byt, który jest ucieleśnieniem ludzkiej natury. Dusza jest nieśmiertelna – to właśnie ona po śmierci człowieka trafia do nieba, czyśćca lub piekła. Każda dusza jest dziełem boskim.

Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

Bóg może każdego obdarować swoją łaską. Jest to dar, dzięki któremu dusza może dostąpić zbawienia. Co ważne, na ten dar nie można sobie zasłużyć, np. poprzez uczynki. Łaska jest przekazywana dzięki dobroci Boga, z czystej miłości do człowieka.