7 sakramentów świętych. Jaka jest ich rola?

7 sakramentów świętych. Jaka jest ich rola?

Każdy katolik spotyka się w swoim życiu z sakramentami. Każdy z nich ma swoją rolę i odzwierciedla ważne aspekty wiary. Są one też przyjmowane w szczególnym momencie życia wiernych.

Chrzest święty

Jest to pierwszy sakrament w życiu chrześcijanina. W ten sposób dziecko przyjmowane jest do wspólnoty chrześcijańskiej. Dziecko otrzymuje też nowe życie – w Chrystusie. Ten sakrament sprawia również, że grzech pierworodny zostaje zmazany.

Jest też niezbędny do otrzymania kolejnych sakramentów.

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest dopełnieniem sakramentu chrztu. Przez ten sakrament jednoczymy się jeszcze bardziej z Bogiem i całym Kościołem. Bardziej świadomie doznajemy także łaski Ducha Świętego, a wiara w niego staje się silniejsza.

Eucharystia

Eucharystia odbywa się podczas każdej mszy świętej. Została ona ustanowiona przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Podczas Eucharystii spożywamy ciało i krew samego Chrystusa, dzięki czemu pełniej odczuwamy jego obecność.

Pokuta

Jest to sakrament przez który odpuszczane są nam nasze grzechy. Dzięki niemu możemy wyrazić skruchę za grzechy i poprawić swoje zachowanie. Pokuta udzielana jest po spowiedzi podczas której wyznajemy swoje grzechy.

Namaszczenie chorych

To sakrament udzielany osobom ciężko chorym. Jego zadaniem jest umocnienie chorych, ulżenie im w cierpieniu. Sakrament ten może nawet uzdrowić chorego. W ten sposób udzielana jest łaska Ducha Świętego.

Kapłaństwo

To sakrament służby – kapłan ma służyć wiernym i prowadzić ich do zbawienia. Kapłan służy także Jezusowi Chrystusowi. Jest także łącznikiem – przybliża Chrystusowa wiernym, ale też reprezentuje społeczność chrześcijańska przed Bogiem.

Wyróżniają go trzy stopnie, a o pełni sakramentu kapłaństwa można mówić w momencie święceń biskupich.

Małżeństwo

Ten sakrament, ponownie jak sakrament kapłaństwa, jest sakramentem służby. Małżonkowie służą sobie nawzajem przez swoją miłość, ale także innym. Małżeństwo przyczynia się do zbawienia osobistego. Miłość małżonków to odzwierciedlenie miłości Boga.