W jakim języku mówił Jezus

W jakim języku mówił Jezus

Jak wiadomo, Jezus nie mówił po polsku. Jednakże czasami o tym zapominamy, w związku z czym może to wpływać na sposób, w jaki traktujemy słowa Jezusa, które wydrukowane są w naszych Bibliach.

Jezus Chrystus żył w pewnym okresie historii i w określonym regionie świata. Został wychowany przez rodziców, którzy mieszkali w tej samej okolicy i którzy nauczyli go mówić językiem, jakiego nauczyli się, będąc dziećmi.

Języki w Palestynie

W I wieku mieszkańcy Palestyny posługiwali się trzema językami: aramejskim, greckim i hebrajskim. Każdy z tych języków miał swoją funkcję i był używany przez określone grupy.

Aramejski jest powszechnie akceptowany przez uczonych jako język podstawowy, którym posługiwał się Jezus. Zondervan Academic wymienia kilka powodów, dla których mogło tak być.

Język hebrajski

Uczeni odkryli, że starożytny język hebrajski w czasach Jezusa używany był w podobnym znaczeniu jak dzisiaj łacina. Niewiele osób wie, jak mówić po łacinie, a język ten zarezerwowany jest przede wszystkim dla ceremonii i tekstów religijnych.

W podobny sposób język hebrajski zachowali przywódcy religijni Palestyny w ​​I wieku. Jednak nie był to wspólny język, którym wszyscy potrafili mówić. Jezus pokazał, że potrafi czytać po hebrajsku, kiedy podniósł zwój w synagodze. Aczkolwiek większość jego niepiśmiennych uczniów nie znała hebrajskiego.

Język grecki

Grecki również był językiem używanym w Palestynie. Został przeniesiony z hellenizacji, która miała miejsce przed wiekami. Pisma Hebrajskie zostały nawet przetłumaczone na język grecki na tak zwaną Septuagintę. Jezus prawdopodobnie znał grekę. Jednak, podobnie jak z hebrajskim, to też nie był język używany przez tłumy biednych ludzi, do których często zwracał się Jezus.

Język aramejski

Z drugiej strony, zanim ewangeliści zasiedli do pisania Ewangelii, którą pisali do określonych społeczności, język grecki stał się wspólnym językiem. Za jego pomocą ewangeliści mogli przedstawiać słowa Jezusa. Jezus mógł mówić po aramejsku, ale ewangeliści spisywali jego słowa po grecku. Kościół wierzy, że owi pisarze zostali ostatecznie natchnieni przez Boskiego Autora Pisma Świętego, Ducha Świętego, chroniąc w ten sposób słowa Jezusa przed ludzkim błędem.

Po oryginalnym tekście greckim każdy inny język uważany jest za tłumaczenie. Natomiast Kościół katolicki dołożył wszelkich starań, aby każde tłumaczenie było dokładne oraz odzwierciedlało język i kulturę Palestyny ​​z I wieku.

Możesz też rzucić okiem na najpiękniejsze filmy o Jezusie Chrystusie.