Czy każdy może zostać świętym?

Czy każdy może zostać świętym?

Każdy może zostać świętym w Kościele rzymskokatolickim, ale ten status jest przyznawany dopiero po śmierci. Ponadto, aby osiągnąć ten status, należy prowadzić heroicznie cnotliwe życie, w ścisłej zgodzie z nauką Kościoła, które obejmuje miłość, wiarę, nadzieję i inne cnoty. Trzeba też dokonywać cudów za życia, umrzeć męczeńską śmiercią w imię swojej religii lub odpowiadać za cuda pośmiertnie.

Procedura kanonizacyjna musi rozpocząć się co najmniej pięć lat po śmierci osoby. Papież może jednak zrobić wyjątki od tej reguły, jak w przypadku Matki Teresy, która kandydowała dopiero dwa lata po swojej śmierci.

Proces kanonizacji można podzielić na cztery etapy:

Sługa boży

Formalna prośba o rozpatrzenie kandydatury na świętość jest składana do specjalnego trybunału watykańskiego.

Prośba musi wyjaśniać, w jaki sposób dana osoba żyła życiem w świętości, czystości, dobroci i oddaniu.

Jeśli kandydat spełnia wymagania, trybunał oficjalnie uznaje tę osobę za Sługę Bożego.

Bohaterska cnotliwość

Raport trybunału zostaje przesłany do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie.

Kongregacja, złożona z teologów, kardynałów, arcybiskupów i biskupów, bada życie i pisma danej osoby, aby upewnić się, że są one zgodne z nauczaniem Kościoła.

Kandydat musi posiadać cztery cnoty kardynalne i trzy cnoty teologalne, aby mógł zostać uznany za czcigodnego.

Beatyfikacja i cuda

Jeśli dana osoba była męczennikiem – poniosła śmierć lub prześladowania w imię swojej wiary – może być beatyfikowana i nazwana Błogosławioną bez dalszego dochodzenia. Jest to lokalnie uznana świętość, w której osoba może być czczona w swoim mieście, diecezji, regionie lub wspólnocie religijnej.

Jeśli nie jest męczennikiem, musi być odpowiedzialna za zaistnienie cudu pośmiertnego zweryfikowanego przez zbór.

Kanonizacja

Aby osoba doświadczyła kanonizacji, musi nastąpić jeszcze jeden zademonstrowany cud pośmiertny w wyniku wstawiennictwa osoby.

Osoba kanonizowana jest formalnym dekretem papieskim, że kandydat jest święty i znajduje się w niebie z Bogiem. Papież składa deklarację podczas specjalnej mszy na cześć nowego świętego.

Po kanonizacji:

Imię świętego zostaje dodane do katalogu świętych i każdy członek Kościoła rzymskokatolickiego może czcić i modlić się do tego świętego.

  • Kościoły mogą być poświęcane świętemu.
  • Imię świętego jest przywoływane w modlitwach.
  • Na cześć świętego można odprawiać msze.
  • Święta obchodzone są w pamięci świętego.
  • Relikwie świętego są zamknięte w naczyniach i publicznie czczone.
  • Mogą powstawać obrazy przedstawiające świętego z aureolą.