Interesujące fakty o księżach

Interesujące fakty o księżach

Wszyscy wiemy, że księża odprawiają Msze św., spowiadają swoich parafian z grzechów, składają wizyty w domach podczas Kolędy i nauczają swoich wiernych w różnych kwestiach życiowych. Jednak niewielu z nas wie, jakich zasad muszą przestrzegać i jaka kara grozi za ich pogwałcenie. Oto kilka interesujących faktów o nauczycielach w sutannach.

Co się stanie, jeśli ksiądz ujawni tajemnicę spowiedzi?

Każdy ksiądz, który złamie tajemnicę spowiedzi, podlega najsurowszej karze Kościoła – automatycznej ekskomunice, którą może odwołać tylko Papież. A to dlatego, że spowiedź święta ma zapewniać wiernym swobodne wyznawanie grzechów, bez strachu.

Czy można ujawnić tajemnicę spowiedzi?

Kościół katolicki tradycyjnie naucza, że tajemnica spowiedzi jest absolutnie nienaruszalna bez względu na okoliczności. Ujawnienie tajemnicy spowiedzi z jakiegokolwiek powodu jest grzechem ciężkim, karanym ekskomuniką.

Na czym polega kara za ujawnienie tajemnicy spowiedzi?

Kara za ujawnienie tajemnicy konfesjonału wymierzana jest przez surowość jej naruszenia. I każdy ksiądz, który naruszy poufność spowiedzi, podlega ekskomunice latae sententiae.

Co się stanie, jeśli ksiądz złamie ślub celibatu?

Ksiądz może wyspowiadać się ze swoich grzechów, w tym ze złamania ślubu życia w czystości. I może otrzymać rozgrzeszenie ze swoich grzechów. Komfort polega na tym, że ksiądz może udać się do swojego znajomego, który też jest księdzem, aby ten rozgrzeszył go z jego winy. Poza tym tajemnica spowiedzi jest prywatna i święta.

Czy można zrezygnować z bycia księdzem?

W prawie kanonicznym Kościoła katolickiego utrata stanu duchownego (potocznie nazywana laicyzacją) to odebranie biskupowi, księdzu lub diakonowi statusu duchownego. Duchowny katolicki może dobrowolnie zażądać usunięcia ze stanu duchownego – na przykład – z ważnego powodu osobistego.

Czy ksiądz katolicki musi codziennie odprawiać mszę?

Księża są zobowiązani do częstego odprawiania Mszy św. I usilnie zaleca się, aby robili to codziennie.

Czy księża mają własny kielich?

Księża rzymsko-katoliccy często otrzymują kielichy od członków swoich rodzin przy pierwszych święceniach. W chrześcijaństwie wschodnim (w kościołach prawosławnych i katolickich) kielichy często mają emaliowane lub grawerowane ikony, w tym ikony krzyża.

Czego nie wolno robić księżom katolickim?

Według Kościoła katolickiego wszystkie pozamałżeńskie i celowe oddawanie się myślom i zachowaniom seksualnym jest grzeszne. Celibat duchownych wymaga powstrzymania się od swoich potrzeb. W Kościele katolickim celibat obowiązuje wszystkich duchownych w Kościele łacińskim, z wyjątkiem stałego diakonatu.