Jaka jest rola księdza w kościele katolickim

Jaka jest rola księdza w kościele katolickim

Wielu osobom wydaje się, że obowiązkiem księdza jest tylko odprawianie Mszy Świętej i spędzanie całego dnia na modlitwie. Oczywiście jest w tym wiele prawdy, aczkolwiek to tylko niektóre z czynności, jakie księża wykonują każdego dnia. Prawda jest taka, że życie księdza jest pracowite, wymagające, pełne wyzwań i bardzo satysfakcjonujące.

Faktem jest, że zdecydowana większość księży w kościele katolickim prowadzi szczęśliwe i obfitujące w przyjemności życie. Księża okazują miłość swoim parafianom, a w zamian otrzymują miłość od nich. Od tradycyjnego punktu widzenia księża postrzegani są jako osoby pełniące biblijną rolę kapłana, proroka i króla.

Ksiądz jest nauczycielem: zadaniem księdza jest nauczanie innych osób o wierze i religii, jaką reprezentuje kościół.

Ksiądz jest pasterzem: zadaniem księdza jest prowadzenie, jednoczenie i zachęcanie swoich parafian.

Ksiądz uświęca: zadaniem księdza jest udzielanie sakramentów i zachęcanie w dążeniu do świętości.

Księża pełnią różne funkcje w kościele katolickim. Jedni odgrywają rolę kapelana, inni pracują w urzędach diecezjalnych albo nauczają w seminarium, a jeszcze inni podróżują po świecie, szerząc wiarę chrześcijańską w różnych zakątkach globu. Jednakże misją większości księży jest opieka nad kościołem i swoimi parafianami. Więc jeżeli mowa o tradycyjnej roli księdza, do jego obowiązków należy:

 • Odprawianie Mszy Św. i głoszenie Ewangelii
 • Prowadzenie swojej parafii
 • Wprowadzanie do Kościoła nowych członków poprzez chrzest
 • Wysłuchiwanie spowiedzi i oferowanie kierownictwa duchowego
 • Pomaganie nastolatkom i młodym dorosłym w nabywaniu wiedzy o Chrystusie
 • Przygotowanie pary do małżeństwa i doradzanie małżeństwom
 • Uczenie ludzi jak się modlić
 • Karmienie biednych, odwiedzanie więzień i bronienie sprawiedliwości
 • Doradzanie i pokrzepianie serc ludzi przechodzących trudne chwile
 • Odwiedzanie chorych w szpitalach i namaszczanie
 • Odprawianie pogrzebów i chowanie zmarłych
 • Zarządzanie doczesnymi sprawami parafii
 • Dzienne modlitwy za Lud Boży