Jakie obowiązki ma papież?

Jakie obowiązki ma papież?

Papież pełni funkcję głowy Kościoła katolickiego i biskupa Rzymu. Stoi również na czele suwerennego państwa-miasta o nazwie Watykan. Z tego względu na barkach papieża spoczywa wiele obowiązków, które obejmują nie tylko sam kościół, ale i wiele innych obszarów związanych z naszą cywilizacją.

Na co dzień oznacza to, że papież, w tym przypadku obecny papież Franciszek I, ma obowiązki zarówno polityczne, jak i religijne. To właśnie papież spotyka się z głowami państw. A do tego utrzymuje stosunki dyplomatyczne z ponad 100 narodami z całego świata. Ponadto, prowadzi liturgie, mianuje nowych biskupów i podróżuje w różne zakątki naszego globu.

Jednakże jego rola nie jest taka jak w przypadku dyrektora generalnego korporacji. Obowiązkiem papieża jest bardziej zanurzanie się w lokalnych i codziennych pracach regionalnych parafii. Papież patrzy na bardziej ogólny zakres Kościoła, a więc Kościoła jako całości.

Typowy dzień papieski rozpoczyna się wcześnie rano, od prywatnej Mszy Świętej, w której uczestniczy personel Watykanu. Następnie zasiada do śniadania, aby uzyskać energię do następujących obowiązków. Po śniadaniu cały poranek zazwyczaj spędza na pisaniu listów lub formalnych komunikatów, a także wielu innych dzieł obejmujących nauki religijne. Jeżeli chodzi o resztę dnia, z reguły spędza go na spotkaniach z biskupami oraz przywódcami politycznymi z różnych części świata.

Co więcej, papież zapewnia też bezpośrednie usługi swoim wiernym, na co często składa się witanie pielgrzymów na audiencjach generalnych. Trzeba tutaj zaznaczyć, że takie audiencje zwykle przyciągają od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób. Na przykład, ostatnia audiencja generalna papieża Benedykta w Rzymie, która miała miejsce w lutym, przyciągnęła ponad 200.000 osób.

Warto też nadmienić, że w okolicach ważnych świąt kościelnych, takich jak Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, papież odprawia ważne liturgie w katedrze św. Piotra albo w innych miejscach na terenie Rzymu. Jakby tego było mało, podróżuje po całym świecie i prowadzi Msze Święte dla publiczności, które są w stanie zapełnić największe stadiony piłkarskie.