Hierarchia Kościoła katolickiego

Hierarchia Kościoła katolickiego

Podobnie jak każda zorganizowana instytucja Kościół katolicki również opiera się na hierarchii. Dzięki hierarchii Kościół katolicki prowadzi swoich wiernych na różnych poziomach – od lokalnych na coraz wyższe. Najniższy szczebel reprezentuje parafia, a ponad nią znajduje się diecezja, archidiecezja, a następnie Kościół.

Parafia katolicka

Praktykujący katolicy należą do parafii, która wspiera lokalny kościół (gdzie co tydzień uczęszczają na mszę) oraz służących zgromadzeniu duchownych. Głową parafii jest proboszcz. A pomocnikiem proboszcza jest wikary, który zostaje przydzielony do parafii w celach odbycia praktyk, zanim zostanie mianowany proboszczem i otrzyma pod kierownictwo własną parafię.

Miejscowa parafia katolicka często nosi imię Pana Jezusa Chrystusa (np. Najświętszego Sakramentu, czy Najświętszego Serca) albo Najświętszej Maryi Panny (np. Matki Bożej Dobrej Rady, czy Matki Bożej Siedmiu Bolesnej) albo po jednym ze świętych (np. św. Anny, św. Bernadety, czy św. Józefa).

Parafia jest sercem diecezji, ponieważ to tam większość katolików przyjmuje chrzest, spowiada się, uczestniczy we Mszy św., przyjmuje komunię św., bierzmuje się, bierze ślub i jest chowana.

Diecezja katolicka

Każdy proboszcz odpowiada przed miejscowym biskupem, który kieruje diecezją. Miejscowa diecezja składa się ze zbioru lokalnych parafii, tak jak państwo jest zbiorem powiatów i miast.

Biskup stojący na czele diecezji nie jest ambasadorem papieża, ale kieruje diecezją lokalną jako autentyczny następca apostołów, tak jak papież kieruje Kościołem powszechnym jako następca św. Piotra.

Archidiecezja katolicka

Arcybiskup prowadzi naprawdę dużą diecezję, zwaną archidiecezją. Czasami pełni również funkcję kardynała. Kardynałowie spędzają większość czasu, pracując w swoich archidiecezjach albo w Watykanie.

Kościół katolicki

Najwyższym szczeblem w katolickiej hierarchii jest oczywiście papież, który nadzoruje Kościół katolicki i jego wiernych. Wykonuje swoje zadania ze swojego domu w Watykanie, który jest niezależnym państwem położonym w Rzymie.