Kto wystawia kartę zgonu?

Kto wystawia kartę zgonu?

Karta zgonu jest dokumentem, który sporządza się po stwierdzeniu śmierci osoby. Jest to dokument, który będzie potrzebny do wydania aktu zgonu oraz pochowania zwłok. Wydaje się go dla każdej zmarłej osoby, w tym dla osób o nieustalonej tożsamości oraz dzieci martwo urodzonych. Zgodnie z przepisami, w standardowych przypadkach kartę zgonu wystawia lekarz. Zobacz, gdzie ją uzyskać.

Co zawiera karta zgonu?

Dokument wystawiany po śmierci zmarłego zawiera wiele informacji, które można podzielić na 4 grupy:

  • dotyczące tożsamości zmarłego: nazwisko, nazwisko rodowe, imiona, datę zgonu, datę urodzenia, płeć, PESEL, miejsce urodzenia
  • dotyczące przyczyny zgonu: przyczynę bezpośrednią/pośrednią/wyjściową, inne ważne okoliczności śmierci
  • dotyczące miejsca zgonu lub znalezienia zwłok
  • określające osobę stwierdzającą zgon.

Ponadto w karcie zgonu są umieszczone informacje dla administracji cmentarza, niezbędne do dokonania pochówku.

Kto wystawia kartę zgonu?

Według przepisów zgon może stwierdzić lekarz i to on jest zobowiązany do wystawienia karty zgonu. Odbywa się to na podstawie osobiście dokonanych oględzin. Stwierdzenie zgonu jest obowiązkiem lekarza, który leczył chorego w ostatniej chorobie. Jeśli jest to niemożliwe, zgon może stwierdzić inny lekarz. W przypadku nagłej śmierci np. w wyniku wypadku zgon stwierdza lekarz, który udzielał pomocy jako ostatni. Te zapisy prawne mają na celu zagwarantowanie, że medyk, który wystawi dokument będzie, choć w niewielkim stopniu znał chorego.

W przypadku podejrzenia, że śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych, a na przykład w wyniku czynu przestępczego, lekarz ma obowiązek zawiadomić policję i prokuraturę. Jeśli  będzie przeprowadzana sekcja zwłok, lekarz wstrzymuje się z wypełnieniem karty zgonu aż do uzyskania kompletnych informacji o przyczynie śmierci.

Na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu wystawiany jest akt zgonu.

Kto powinien zgłosić zgon?

Zanim osoba zmarła zostanie pochowana, należy zgłosić jej zgon w urzędzie stanu cywilnego. Są na to 3 dni od momentu wystawienia karty zgonu. Zgłosić zgon może:

  • współmałżonek zmarłego,
  • pozostała rodzina zmarłej osoby (np. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, teściowie),
  • pełnomocnik jednej z powyższych osób.

Kolejnym krokiem po śmierci osoby jest znalezienie domu pogrzebowego tj. Dom Pogrzebowy Szadkowski i dopełnienie formalności. W większości przypadków takie przedsiębiorstwa pogrzebowe oferują kompleksową obsługę po stracie bliskiej osoby.