10 przykazań bożych. O czym mówią?

10 przykazań bożych. O czym mówią?

10 przykazań są kompasem moralnym każdego katolika. Wskazują, co jest ważne w życiu, a czego nie powinno się robić.

Jam jest pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.- Bóg dał Mojżeszowi 2 kamienne tablice z 10 przykazaniami w czasie podroży z Egiptu do Ziemi Obiecanej

1.      Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

To przykazanie wskazuje, że Bóg jest jedyny i jemu też należy ufać. To oznacza także, że należy bezwzględnie przyjmować Jego wyroki.

To przykazanie wskazuje także, że nie powinno się wierzyć w inne religie, czy przyjmować zabobony

2.      Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno

To przykazanie wskazuje jak ważne jest czczenie imienia Bożego. Należy zachować szacunek do imienia Boga, a tym samym i do samego Stwórcy. Musimy pamiętać, aby imienia Bożego używać tylko w ściśle określonych okolicznościach.

3.      Pamiętaj, aby dzień święty święcić

To przykazanie wskazuje, jak ważne jest, aby brać udział w świętach, uroczystych mszach, a także sakramentach. W święta należy się także wstrzymywać od pracy i cięższych zajęć – o ile oczywiście nie są one konieczne lub uzasadnione w społeczny sposób, np. praca lekarza.

4.      Czcij ojca swego i matkę swoją

To przykazanie wskazuje, jak ważny jest szacunek do własnych rodziców. To właśnie bowiem rodzice wydali nas na świat i cały czas opiekują się nami. Pokazuje nam też, jak ważna jest rodzina oraz czym jest porządek miłości.

5.      Nie zabijaj

To przykazanie wskazuje nam, jak ważne jest życie – zarówno nasze, jak i innych. Pokazuje nam, że nie można odbierać niczyjego życia, ze względu na to, że jest ono dane od Boga. Jedynie sam Bóg jest władcą życia. Nie można także mścić się, oraz planować odwet.

10 przykazań to najważniejsze zasady Kościoła

6.      Nie cudzołóż

To przykazanie wskazuje, jak ważna jest wierność wobec ukochanej osoby. Małżonkowie powinni stanowić jedność i umacniać się w swojej miłości. Jako cudzołóstwo traktuje się nie tylko zdradę, ale także związek poligamiczny, wolny oraz rozwód.

7.      Nie kradnij

To przykazanie wskazuje, że nie można sobie przywłaszczać rzeczy innych osób. Nie można także niszczyć rzeczy należących do innych. Jest to bowiem wyrządzanie krzywdy innym.

8.      Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu

To przykazanie wskazuje, że nie można kłamać, a także rozsiewać plotek. Pokazuje także, jak ważna jest prawda, która pochodzi od Boga. Kłamstwo jest niewiernością wobec Boga.

9.      Nie pożądaj żony bliźniego swego

To przykazanie wskazuje, jak niewłaściwe jest pożądanie i pragnienie w gwałtowny sposób. Nie należy pożądać ciała i wykorzystywać innych osób w niewłaściwy, przedmiotowy sposób.

10. Ani żadnej rzeczy która jego jest

To przykazanie wskazuje, że nie można zazdrościć innym. Dotyczy to głównie dóbr materialnych, ale nie tylko. Nie można także zazdrościć, np. jakości życia. To przykazanie jest uzupełnieniem dziewiątego przykazania.