Co to jest Tabernakulum?

Co to jest Tabernakulum?

Tabernakulum jest wyposażeniem liturgicznym, używanym do przechowywania Eucharystii poza Mszą św. Zapewnia miejsce do przechowywania Eucharystii, która przeznaczona jest do późniejszego użytku.

Tabernakulum pomaga zapobiegać profanacji Eucharystii. Prawo kościelne wymaga, aby Tabernakulum, w którym regularnie przechowuje się Eucharystię, było nieruchome, wykonane z solidnego lub nieprzejrzystego materiału i zamknięte, aby można było całkowicie uniknąć zagrożenia profanacją.

Słowo tabernakulum oznacza „miejsce zamieszkania”. Każde miejsce, w którym ktoś mieszka, można nazwać tabernakulum. Termin ten jest też czasami używany w odniesieniu do tymczasowego miejsca zamieszkania.

Dlatego to podobne do namiotu sanktuarium, z którego korzystali Żydzi przed wybudowaniem świątyni, zostało nazwane Przybytkiem („Tabernacle”), ponieważ mieszkał tam Bóg.

Z kolei podczas święta Sukot (święto szałasów) Hebrajczycy wznieśli tymczasowe schronienia, w których mieli zamieszkać na czas obchodów.

Najprościej mówiąc, tabernakulum w Kościele jest miejscem, gdzie Chrystus przebywa w Eucharystii.