Co oznacza krzyż odwrócony do góry nogami?

Co oznacza krzyż odwrócony do góry nogami?

Odwrócony krzyż, znany też jako krzyż św. Piotra, to symbol o długiej historii, który w czasach współczesnych ma wiele rozbieżnych znaczeń. Jak sama nazwa wskazuje, odwrócony krzyż to po prostu krzyż łaciński odwrócony do góry nogami. Natomiast osoba wisząca na takim krzyżu byłaby w ten sposób ustawiona głową w dół.

Przez wieki odwrócony krzyż uważany był za symbol chrześcijański, oparty na starożytnej tradycji, według której apostoł Piotr został ukrzyżowany do góry nogami. Jedna z wersji tej historii mówi, że Piotr, stojąc w obliczu męczeństwa przez ukrzyżowanie, zażądał odwrócenia jego krzyża, ponieważ czuł się niegodny takiej śmierci, jakiej doświadczył Jezus Chrystus.

Odwrócony krzyż, zwany też krzyżem św. Piotra lub krzyżem Piotrowym, stał się w ten sposób symbolem pokory. Czasami odwrócony krzyż kojarzony jest również z papieżem, którego autorytet – według katolików – wywodzi się od św. Piotra. Obrazy przedstawiające krzyż Piotrowy nierzadko zawierają też dodatek w postaci kluczy Królestwa Niebios, nawiązując w ten sposób do na Ewangelii wg św. Mateusza.

Możesz też poświecić chwilkę i sprawdzić, jak wygląda dyskryminacja religijna w miejscu pracy.

Odwrócony krzyż symbolem diabła?

Dzisiaj powszechnie używa się odwróconego krzyża jako symbolu ateizmu, humanizmu i okultyzmu. Kilka zespołów black metalowych używa odwróconego krzyża, aby zwrócić uwagę na ich rzekome oddanie Szatanowi. Odwrócone krzyże pojawiają się także w horrorach, takich jak „The Omen” i „The Conjuring”, które ukazują ich znaczenie jako sygnał demonicznej aktywności. Symbol pojawia się również w formie tatuaży, wisiorków i logo na koszulkach.

Niekiedy towarzyszą mu różne stwierdzenia, choćby takie jak „Uwierz w siebie”, „Bóg nie istnieje” albo „Czarna msza”. W tych kontekstach oczywistą intencją odwróconego krzyża jest zadeklarowanie sprzeciwu wobec chrześcijaństwa. Odwrócenie krzyża do góry nogami staje się sposobem na zaprzeczenie prawdzie Chrystusa i wyszydzenie Jego ofiary.

Więc jakie jest znaczenie odwróconego krzyża? Wszystko zależy od kontekstu. Kiedy symbol jest używany w otoczeniu kościoła, najprawdopodobniej jest to odniesienie do Piotra i sposobu jego śmierci. Z kolei w innych kontekstach odwrócony krzyż jest często symbolem antychrześcijańskim. W naszym upadłym świecie świętość jest często wyszydzana, a to, co dobre i czyste, jest przekręcane.

Z tego względu obecnie krzyż będący symbolem Jezusa Chrystusa odwracany jest do góry nogami, aby stać się symbolem diabła.